Ruiny historycznego zamku
Oferta dla inwestora !

Numer oferty: 1072/ZP
Województwo: Świętokrzyskie

 
Ruiny zamku z bogatą historią....
 
Działka położona jest na wschód od miasta i ma charakter użytkowy, może być przeznaczona pod działalność gospodarczą np. budowę pensjonatu.
Na działce znajduje się staw.
Stoją na niej ruiny zamku który jest cennym zabytkiem architektury rezydencjalno - obronnej, wybudowanego
w XVI wieku przez Szydłowieckich.
Część zamku znajduje się wciąż na otoczonej wodą wyspie gdzie pozostały wysokie na kilka metrów resztki sześciobocznej wieży, a część przy brzegu od strony południowej.
W wieży mieściła się kaplica zamkowa, na reliktach tynku widać podobno jeszcze ślady polichromii.
Ze względu na trudny dostęp do tej części zamku nie były tu prowadzone poważne prace archeologiczne.
Do dziś pozostało przedzamcze z trzykondygnacyjną wieżą bramną oraz przylegające do niej niesklepione budynki.
 
ZAMEK JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW  - zespół zamkowy, 1519-31, XVII,
nr rej. : 338 z 4. 12. 1956, 440/A z 23. 04. 1967
oraz 75/A z 20. 05. 1977:
- ruiny zamku z kaplicą
- budynek przedzamcza z wieża bramną
- fortyfikacje ziemne

W przypadku zainteresowania ofertą możemy przesłać
- elewacje, rzuty, przekroje,
- badania architektoniczne,
- badania archeologiczne,
- koncepcje odbudowy w 3D,
- koncepcje zagospodarowania,
oraz inne ciekawe informacje....
 
Trochę historii ...
Zamek istniał już w II poł. XIV wieku, pierwszymi znanymi właścicielami byli bracia Marcin i Mikołaj
z Boruchowa herbu Doliwa.
Nie jest znany wygląd tego obiektu, bo do niedawana jego istnienie było tylko hipotetyczne.
Z niedawno odkrytego dokumentu wynika, iż około 1388 r. bracia sprzedali wieś Ćmielów z zamkiem za 6 tysięcy grzywien Gniewoszowi z Dalewic, podkomorzemu krakowskiemu.
Od 1415 r. właścicielem zamku był niejaki Dersław z Ćmielowa, w 1425 r. Ćmielów kupił Jana z Podlowa, herbu Janina następnie Jakub Szydłowiecki herbu Odrowa.
Po śmierci Jakuba w 1509 r. dobra ćmielowskie dostały się w ręce Mikołaja, przyrodniego brata zmarłego, a następnie Krzysztofa Szydłowieckiego, późniejszego kanclerza wielkiego koronnego.
 
Warownia została całkowicie przebudowana w latach 1519-1531 przez kanclerza i rozbudowana na miarę renesansowej rezydencji magnackiej.
Po śmierci kanclerza w 1532 r. zamek odziedziczyła jego żona, Zofia Targowiska a potem jej wnukowie, od II poł. XVI w. właścicielami przez krótki okres byli kolejno Tarnowscy, Radziwiłłowie, Zborowscy.
W 1606 r. zamek przeszedł w ręce Janusza Ostrogskiego herbu własnego i jego potomków. Książę traktował zamek jako swą główna siedzibę, dlatego też dodatkowo go zabezpieczył czterema bastionami i sporym oddziałem wojskowym pod dowództwem kpt. Jakuba Szczurskiego.
 
Po bezpotomnej śmierci Ostrogskiego w 1621 r. jego dobra przeszły na krewnych Zasławskich, właścicielem Ćmielowa został książę Franciszek Zasławski. "Potop" szwedzki doprowadził do zniszczenia zamku.
Kwaterowały tu szwedzkie wojska w oczekiwaniu na połączenie z oddziałami księcia siedmiogrodu Jerzego Rakoczego.
Podczas wielkiej wojny północnej w 1702 r. nastąpił upadek zamku, jego część została rozebrana, właścicielami w tym czasie byli Wiśniowieccy.
Kolejnym przedstawicielem wielkich rodów panujących nad dobrami ćmielowskimi został w 1709 r. Aleksander Dominik Lubomirski, następnie w 1753 r. kanclerz wielki koronny Jacek Małachowski herbu Nałęcz.
Małachowscy, dzięki którym powstała w Ćmielowie słynna fabryka porcelany, próbowali odbudować zamek, ale budynki zaadaptowano w końcu na browar w 1800 roku.
 
W XIX w. potomkowie Małachowskiego sprzedali Ćmielów Teresie z ks. Druckich-Lubeckich hrabinie Scipio del Campo i jej szwagrowi Wojciechowi Pusłowskiemu.
Na początku XX w. od ich potomka ruiny zamku kupił Kacper Bargieł, funkcjonowała w nich jeszcze łaźnia parowa.
Obecne ruiny to resztki przebudowanego zamku z I pol. XVI wieku wzniesionego przez kanclerza wielkiego Krzysztofa Szydłowieckiego herbu Odrowąż.
W 1549 roku na zamku ćmielowskim urodził się Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany "Sierotką".
Jego rodzice to kanclerz wielki litewski Mikołaj VI Radziwiłł "Czarny" oraz Elżbieta Szydłowiecka.
Był czołową postacią w Rzeczpospolitej II poł. XVI i I poł. XVII wieku, marszałkiem nadwornym i wielkim litewskim, wojewodą trockim i wileńskim.
Swój przydomek zawdzięcza królowi Zygmuntowi Augustowi.
 
Podczas wesela któregoś ze znaczniejszych senatorów w Warszawie, zmęczony król udał się do swojego apartamentu i usłyszał płacz dziecka dochodzący z komnaty Mikołaja Radziwiłła "Czarnego".
Wszedł tam i zaczął bawić się z malutkim Mikołajem Krzysztofem, mówiąc że jest "sierotką od wszystkich opuszczoną".
Usłyszeli to nieodłączni dworzanie króla, rozgłosili i tak się już przyjęło go nazywać.
"Sierotka" mimo że wychowywany w duchu protestanckim przeszedł na katolicyzm pod wpływem ks. Piotra Skargi.
Słynna była jego pielgrzymka do ziemi Świętej opisana w pamiętnikach, w których jawi się jako człowiek niezwykle odważny i prawy.
Zawitał wtedy także do Egiptu, gdzie zakupił dwie mumie, ale niestety musiał się ich pozbyć w drodze powrotnej.
Był pierwszym ordynatem na Nieświerzu.
On właśnie zbudował tam potężny zamek bastionowy (pierwszy w kraju), będący gniazdem Radziwiłów aż do agresji Sowietów na Polskę w 1939 roku.
Przedziwne zrządzenie losu sprawiło, że bolszewicki komisarz, mający z rozkazu okupanta zarządzać dobrami nieświeskimi nosił nazwisko Sierotka. . .
 
 
 Powierzchnia obiektu:
32.570 m2
Powierzchnia działki:
11,6677 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Sprzedaż
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Nie
Prąd:
Tak
Gaz:
Nie
Telefon:
Tak
Internet:
Tak
Stan techniczny:
ruina, częściowo zadaszona
Dojazd:
asfalt, droga utwardzona
Ogrodzenie:
nie
Ogrzewanie:
nie
Lokalizacja:
woj. świętokrzyskie

Cena: 950 000 PLN

Tylko u nas

Reklama nieruchomości