Oficyna Dworska w Jasieniu
okolice Brzeska 

Numer oferty: 1546/PZ
Województwo: Małopolskie


 Oficyna dworska w Jasieniu
okolice Brzeska w Małopolsce
 
 
Zarząd Powiatu Brzeskiego
 
na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

o g ł a s z a
drugi przetarg pisemny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę nr 1004/2 o pow.  7,5000 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Jasień, Gmina Brzesko,
będącą własnością Powiatu Brzeskiego.
 
Przedmiot przetargu
Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, obejmująca zabudowaną działkę
nr 1004/2:
B (tereny mieszkaniowe) : 0,19 ha, Ls (lasy): 2,67 ha,
LzIII (grunty zadrzewione i zakrzewione) – 1,10 ha,
Lzr-RIIIa (grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych) – 0,51 ha,
ŁIV (łąki trwałe) – 1,09 ha,
PsIII (pastwiska trwałe) – 0,67 ha,
RIIIa – (grunty orne) – 0,45 ha,
Ws (grunty pod wodami powierzchniowymi strojącymi) – 0,82 ha,

położona obrębie ewidencyjnym Jasień, Gmina Brzesko.
 
Posadowiona na działce zabudowa obejmuje dawną oficynę dworską, składającą się z dwóch budynków: mieszkalnego oraz gospodarczego.
- Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej
nr 1004;1), wynosi 204 m2.
- Część gospodarcza stanowi stajnię, która jest posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie części mieszkalnej.
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej nr 1004;3), wynosi 138 m2.
 
Budynki znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu, nie są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).
Obiekty znajdujące się na działce nr 1004/2 w Jasieniu oraz fragment zadrzewień, stanowiących „założenie parkowe” figurują w gminnej ewidencji zabytków, tj.:
- oficyna dworska w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z przełomu XVIII/XIX wieku,
GEZ nr 268,
- stajnia w zespole dworsko-parkowym, pochodząca z połowy XIX wieku, GEZ nr 267,
- „założenie parkowe” w zespole dworsko-parkowym, pochodzące z XIX wieku, GEZ 270.
 
Obciążenia nieruchomości
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00091817/3, której dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, oraz dział IV – Hipoteki, – nie zawierają wpisów
 
Zobowiązania, przedmiotem których jest nieruchomość
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
2 800 000,00 zł /netto/
(słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100 /netto/)

Cena sprzedaży uzyskana w drodze przetargu zwolniona jest z podatku VAT
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)

Wysokość wadium, ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej, czyli 280 000,00 zł.
 
Więcej informacji o przetargu w załączonym plkiu PDF
 
Link do ogłoszenia: Oficyna dworska w Jasieniu


Informacja o przetargu


Powierzchnia obiektu:
342 m2
Powierzchnia działki:
7,5 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Przetarg
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Nie
Telefon:
Nie
Internet:
Nie
Stan techniczny:
budynki do remontu
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
brak
Ogrzewanie:
do remontu
Lokalizacja:
Jasień
powiat brzeski

Cena: 2 800 000 PLN


Tylko u nas

Reklama nieruchomości