Pałac w Jagielnie
Malownicze ruiny nad stawami
Okazja na Dolnym Ślasku

Numer oferty: 1714/ZP
Województwo: Dolnośląskie

Pałac w Jagielnie
Malownicze ruiny pałacu nad stawami
Do Wrocławia tylko 66 km
 
Trochę historii….
W rękach niemieckiej rodziny von Ballestrem posiadłość pozostała do końca drugiej wojny światowej, następnie została znacjonalizowana i przekazana w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu.
PGR zdewastowało pałac i doprowadziło do kompletnej ruiny.
W 1976r. był jeszcze częściowo użytkowany ale w latach osiemdziesiątych został ostatecznie opuszczony
i zniszczony.
 
Historia Pałacu
W pierwszej połowie XV w. w Jagielnie został wzniesiony zamek, zniszczony w 1443r. na rozkaz księcia oleśnickiego Konrada IV (zm. 1447r.),
biskupa wrocławskiego.
Następnie zamek został odbudowany przez rodzinę
von Pogrell.
Po przebudowie w pierwszej połowie XVII w. rezydencja założona na rzucie kwadratu z czterema narożnymi wieżami mogła przypominać pałac
w Wojanowie.
Kolejne przekształcenia pałacu w Jagielnie miały miejsce w drugiej połowie XVII i w XVIII w.
Pod koniec XIX w. Elgar von Dalwid rozbudował rezydencję o dodatkowe skrzydła.
Po 1907r. ostatniej przebudowy pałacu dokonała rodzina von Ballestrem.
Zabytek był budynkiem renesansowym z elementami neorenesansowymi i neogotyckimi.
Murowany z kamienia i cegły, pierwotnie potynkowany.
Obecnie zachowane przede wszystkim mury obwodowe.
W elewacji zachodniej fragmentarycznie przetrwała dwukondygnacyjna trójosiowa loggia.
Budynek pałacu (ruiny 95%) wpisane do Rejestru Zabytków.
Istnieje możliwość wykreślenia budynku pałacu z Rejestru Zabytków i zachowania go jako romantyczne ruiny.
Obecnie ruiny wraz z otaczającym je parkiem
są własnością prywatną.
 
Park
Park – (3 działki geodezyjne) o powierzchni łącznej 15,62 ha,
w tym:
- park  – 10,5 ha
- dwa stawy i fosa – 1,6 ha,
- rowy i łąki – 3,52 ha,
Pałac – (jedna działka geodezyjna) o powierzchni 0,22 ha, zabudowana ruinami pałacu
 
Nieruchomość całkowicie ogrodzona, od strony dojazdowej asfaltowej – ogrodzenie kute, a pozostałe część z przęseł ocynkowanych (obecnie w części rozkradzione).
 
Właściciel wykonał następujące prace:
- obniżenie poziomu wody gruntowej poprzez naprawę
  udrożnienie kanałów wodnych,
- naprawę budowli wodnych i zdjęciem ok. 80 cm
  osadów i mułu zalegających w stawach.
- rewaloryzacja parku w celu przywrócenia
  pierwotnego charakteru założenia zabytkowego.

Na podstawie specjalistycznych ekspertyz, pozwalających na ocenę stanu zdrowia drzew, oraz inwentaryzacji zieleni właściciel doprowadził pod nadzorem służb konserwatorskich do kompleksowej rewaloryzacji parku i otrzymał za to pismo pochwalne od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Następnym zadaniem właściciela była odbudowa pałacu.
Zostały wykonane trzy koncepcje adaptacji ruin zespołu pałacowego, jedna z nich zatwierdził Dolnośląski Wojewódzki Konserwatora Zabytków.
W oparciu o tą koncepcję został wykonany projekt budowlany (jako I etap inwestycji) rekonstrukcję renesansowej bryły pałacu według stanu pałacu
na ok. rok 1600 według gabarytów zachowanych
i udokumentowanych w materiałach źródłowych.
Niestety taka rekonstrukcja nie została zaakceptowana przez DWKZ, co uniemożliwiło właścicielowi budowę pieknej rezydencji.

Media przy działce.
 
Dane techniczne:
- Działka ( 4 działki geodezyjne) 15,84 ha
 
Położenie:
Wieś: Jagielno,
województwo dolnośląskie,
powiat strzeliński,
gmina Przeworno
 
Dojazd:
- Strzelin 23 km,
- Kłodzko 57 km,
- Wrocław 66 km,
- Opole 65 km,
- Autostrada A4 wjazd 20 km,

Cena podlega negocjacjom
 
Obiekt zamknięty.
Oglądanie po kontakcie z Biurem.
  Powierzchnia obiektu:
wg. opisu
Powierzchnia działki:
15,62 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Sprzedaż
Woda:
Nie
Kanalizacja:
Nie
Prąd:
Nie
Gaz:
Nie
Telefon:
Nie
Internet:
Nie
Stan techniczny:
pałac w ruinie
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
tak
Ogrzewanie:
brak
Lokalizacja:
Jagielno
woj. dolnośląskie

Cena: 3 800 000 PLN

Tylko u nas

Reklama nieruchomości