Zameczek w Bielawie....
POLECAMY !!!

Numer oferty: 942/PZ
Województwo: Dolnośląskie Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
 
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnym nr 618/2
obręb Południe przy ul. Wolności 92 w Bielawie zabudowanej m.in. budynkiem dworu obronnego

 
Opis nieruchomości
 
 
Nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części Miasta Bielawa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618/2  o pow. 1.5020 ha, obręb 0002, Południe w Gminie Bielawa, dla której Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00031215/8.
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bielawie, w tym:
- budynkiem szkolnym (Dwór) o pow. użytkowej
  4.123 m2, wpisany do rejestru zabytków architektury
  pod nr A/3708/716,
- budynkiem administracyjnym
  o pow. użytkowej 582 m2,
- budynkiem gospodarczo-garażowym
  o pow. użytkowej 109,80 m2,
- budynkiem gospodarczym
  o pow. użytkowej 10,30 m2.
 
Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą, w wydzielonej ogrodzonej części działki zlokalizowany jest sad owocowy.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.
Dojazd do nieruchomości odbywa się
z ul. Wojska Polskiego.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Bielawy w rejonie ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja zatwierdzonego uchwałą nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008 r., nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: 1U – tereny usług.
 
Wartość nieruchomości
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.700.000 zł (netto), podatek vat zwolniony art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości przysługuje 50 % upust z zachowaniem proporcji wartości części zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków.
Wadium w wysokości 200.000 zł
- płatne do 21 lipca 2020 roku.

Warunki przetargu

1. II Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Rynek 27, II p. budynku sala 201 - w dniu 28 lipca 2020 roku o godz. 10.00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.
3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 

Więcej informacji o przetargu w pliku PDF.
 
 
Więcej informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl.
 
 


Informacja o przetargu


Powierzchnia obiektu:
4824 m2
Powierzchnia działki:
1,5020 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Przetarg
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Tak
Telefon:
Tak
Internet:
Tak
Stan techniczny:
dobry
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
tak
Ogrzewanie:
tak - węglowe
Lokalizacja:
Bielawa ul. Wplności 92
woj. dolnośląskie

Cena: 1 700 000 PLN

Tylko u nas


Reklama nieruchomości