Zameczek w Bielawie....
Nowa super cena !!

Numer oferty: 942/PZ
Województwo: Dolnośląskie Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
58-200 Dzierżoniów, Rynek 27, tel. 74/832-18-64, faks 74/832-18-60
 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
oznaczonej geodezyjnym nr 618/2
obręb Południe przy ul. Wolności 92 w Bielawie zabudowanej m.in. budynkiem dworu obronnego

 
Opis nieruchomości
 
 
Nieruchomość gruntowa położona jest w centralnej części Miasta Bielawa, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 618/2  o pow. 1.5036 ha, obręb 0002, Południe w Gminie Bielawa, dla której Sąd Rejonowy
w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SW1D/00031215/8.
 
Nieruchomość zabudowana jest budynkami byłego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Bielawie, w tym:
- budynkiem szkolnym (Dwór) o pow. użytkowej
  4.123 m2, wpisany do rejestru zabytków architektury
  pod nr A/3708/716,
- budynkiem administracyjnym
  o pow. użytkowej 582 m2,
- budynkiem gospodarczo-garażowym
  o pow. użytkowej 109,80 m2,
- budynkiem gospodarczym
  o pow. użytkowej 10,30 m2.
 
Kształt nieruchomości regularny, teren ogrodzony płaski częściowo zadrzewiony, porośnięty trawą, w wydzielonej ogrodzonej części działki zlokalizowany jest sad owocowy.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki dostępne są instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna.
Dojazd do nieruchomości odbywa się
z ul. Wojska Polskiego.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części Bielawy w rejonie ul. Wojska Polskiego i 1-go Maja zatwierdzonego uchwałą nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008 r., nieruchomość będąca przedmiotem przetargu oznaczona jest symbolem: 1U – tereny usług.
 
Wartość nieruchomości
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000 zł (netto), podatek vat zwolniony art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupującemu do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości przysługuje 50 % upust z zachowaniem proporcji wartości części zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków.
Wadium w wysokości 100.000 zł
- płatne do 11 lutego 2019 roku.

Warunki przetargu

1. III Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Rynek 27, II p. budynku sala 201 - w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 10.00.
 
2. I przetarg w dniu 10.08.2018 roku zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 2.109.000 zł.
3. II przetarg w dniu 15 listopada 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, cena wywoławcza wynosiła 1.700.000 zł.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie wadium, przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Nr konta 46 9527 0007 0026 0837 2000 0002.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

Więcej informacji o przetargu w pliku PDF.
 
 
Więcej informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, p.12, tel. 74 832-36-65, lub na stronie urzędu www.pow.dzierzoniow.pl.
 
 


Informacja o przetargu


Powierzchnia obiektu:
4824 m2
Powierzchnia działki:
1,5020 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Przetarg
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Tak
Telefon:
Tak
Internet:
Tak
Stan techniczny:
dobry
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
tak
Ogrzewanie:
tak - węglowe
Lokalizacja:
Bielawa ul. Wplności 92
woj. dolnośląskie

Cena: 1 100 000 PLN

Oferty z
Reklama nieruchomości