Zamek Krzyżacki w Węgorzewie
Obiekt z historią..... 
POLECAMY - OKAZJA !!

Numer oferty: 1516/ZP
Województwo: Warmińsko-mazurskie


Zabytkowy Zamek Krzyżacki z XIVw
w Węgorzewie 
 
Trochę historii….
Historia zamku sięga 1398 roku, kiedy to na wyspie utworzonej przez Węgorapę rozpoczęto budowę warowni.
Zamek miał kształt nieregularnego pięcioboku.
Zabudowa składała się z dwóch lub trzech murowanych skrzydeł, flankowanych na narożach trzema cylindrycznymi wieżami.
Czwarta wieżyczka znajdowała się w obrębie dziedzińca i miała charakter łącznika komunikacyjnego. Od strony wschodniej znajdowało się niewielkie przedzamcze.
Warownia przechodziła z rąk do rąk aż do 1525 roku, kiedy po sekularyzacji Zakonu Krzyżackeigo ponownie przeszła na własność państwową i stała się siedzibą książęcego starosty.
Z inwentarzy z XV i XVI wieku wynika, że w tym czasie na zamku mieściła się kaplica św. Katarzyny oraz browar, spiżarnia, piekarnia, kuchnia i zbrojownia.
Przy zamku znajdował się także młyn.
W 1656 r. zamek został zniszczony przez Tatarów.
Odbudowa odmieniła kształt obiektu na rezydencję barokową.
W pierwszej połowie XVIII wieku generał Hams Herman Katt zburzył młyn na przedzamczu
i wybudował nowy przekopując nowy kanał.
Wybito też szereg nowych okien.
W latach 1734 i 1736 na zamku przebywał król Stanisław Leszczyński, skąd udał się na wygnanie
do Francji.
W 1752 roku władze przeznaczyły zamek na biura sądu miejskiego i ziemskiego.
Przejściowo umieszczono też w zamku więzienie.
W 1807 r. podczas kampanii napoleońskiej na zamku mieścił się szpital dla żołnierzy.
W czerwcu 1807 r. Węgorzewo i zamek zajęły wojska polskie generałów Jana Henryka Dąbrowskiego
i Józefa Zajączka.
W 1835 r. zamek spłonął, dziesięć lat później przebudowano go na sąd.
Przebudowa całkowicie zatarła jego historyczną formę.
24 stycznia 1945 r. wnętrze zamku zostało spalone przez Armię Czerwoną, jednak XIV-wieczne mury ocalały.
W początkach lat 80. XX wieku zamek odbudowano
z przeznaczeniem na bibliotekę miejską, siedzibę Rady Miejskiej i Urząd Stanu Cywilnego.
Obecnie jest własnością prywatną.
 
Dane techniczne Zamku
Powierzchnia zabudowy: 1.380 m2
Powierzchnia użytkowa: 3.437 m2
w tym piwnice: 226 m2
Kubatura: 16.100 m3
 
Powierzchnia działki  6.388 m2
Nieruchomość położona jest na 5 działkach geodezyjnych.
 
OPIS ZAMKU
Zamek składa się z trzech skrzydeł zamykających
z trzech stron czworokątny dziedziniec.
Skrzydła zamkowe położone są bezpośrednio przy głównej ulicy Węgorzewa i nabrzeżu basenu portowego.
Od strony rzeki Węgorapy dziedziniec zamknięty jest murem parkanowym wykonanym z kamienia polnego oraz cegły - otynkowany.
Dziedziniec zamkowy położony jest wyżej ponad otaczający Zamek teren.
Wszystkie skrzydła Zamku są jednotraktowe.
Dach wysoki z lukarnami pokryty dachówką ceramiczną czerwoną- holenderką.
Skrzydło północna-wschodnie
Skrzydło północna-wschodnie położone przy ulicy Zamkowej, jednopiętrowe z poddaszem użytkowym
w części południowej częściowo podpiwniczone z bramą przejazdową na dziedziniec.
W części północnej wejście z portalem.
Parter i piętro budynku użytkowane na cele administracyjno-mieszkalne.
Baszta
W narożniku między skrzydłami północno-wschodnim
i północno- zachodnim znajduje się okrągła baszta wtopiona częściowo w mury obu skrzydeł.
W baszcie znajdują się schody służące jako pion komunikacyjny między poszczególnymi poziomami skrzydeł.
Skrzydło północno-zachodnie
Skrzydło basenu portowego jest jednopiętrowe
z poddaszem użytkowym.
Skrzydło to od wewnątrz niewykończone i nie użytkowane.
Elewacja otynkowana posiadające wszystkie okna łącznie z lukarnami.
Skrzydło południowe
Skrzydło południowe parterowe (wysoki parter)
i poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczone.
Skrzydło to jest od wewnątrz niewykończone i nie użytkowane.
Elewacja otynkowana posiadające wszystkie okna łącznie z lukarnami.
 
INFORMACJE DODATKOWE
Mur zewnętrzny
Skrzydła południowe i skrzydło północno-wschodnie od strony południowej łączy mur parkanowy posiadający zmienną grubość wykonany z kamienia polnego i cegły, zamykający dziedziniec zamkowy od strony rzeki Węgorapy.
Fundamenty
Fundamenty ścian zewnętrznych wykonane z kamieni polnych i cegły.
Fundamenty ścian wewnętrznych i niektórych zewnętrznych od strony dziedzińca-żelbetowe.
Mury zewnętrzne
Mury obwodowe zewnętrzne parteru wykonane z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej.
Mury piętra wykonane z cegły na zaprawie wapiennej.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.
Ścianki działowe
Ścianki działowe wykonane z cegły dziurawki na zaprawie cementowej.
Stropy
Strop nad składem opału żelbetowy.
Stropy nad piętrem żelbetowe.
W skrzydle południowo-zachodnim stropy poddasza typu Akermana na ramach żelbetowych.
Schody
Klatki schodowe żelbetowe.
Dach
Dach w konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną holenderką.
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Tynki wewnętrzne
W pomieszczeniach reprezentacyjnych tynk trzywarstwowy IV kat.
W pozostałych pomieszczeniach tynki trzywarstwowe III kat.
Elewacje
Tynki zewnętrzne szlachetne, cyklinowane średnioziarniste.
Opaski wokół otworów okiennych -tynk gładki zatarty.
Cokoły z kamieni polnych.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowanej miedziowanej.
Schody zewnętrzne z kamienia nieścieralnego.
 
Instalacje w budynku.
- c.o. i c.w.u. z własnej kotłowni,
- wodociągowo-kanalizacyjna,
- gazowa,
- wentylacji grawitacyjnej,
- wentylacji mechanicznej,
- instalacja odgromowa,
- instalacja telefoniczna,
- hydranty p.poż.

Ogladanie w środku po kontakcie z Biurem.Powierzchnia obiektu:
3437 m2
Powierzchnia działki:
6388 m2
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Sprzedaż
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Tak
Telefon:
Tak
Internet:
Tak
Stan techniczny:
dokończenie remontu
Dojazd:
asfalt- centrum miasta
Ogrodzenie:
nie dotyczy
Ogrzewanie:
w takcie remontu
Lokalizacja:
Węgorzewo, ul Zamkowa 7

Cena: 8 735 000 PLN

Tylko u nas

Reklama nieruchomości