Palac w Leźnie
do Gdańska tylko 12 km

Numer oferty: 1663/ZP
Województwo: Pomorskie


UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości

w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie, KW nr GD1R/00034587/8.

W skład nieruchomości wchodzi:
- działka nr 99/25 o powierzchni 52 178 m² oraz
- budynki: budynek pałacowy o powierzchni 1309 m2,
- budynek oficyny o powierzchni 664,90 m² oraz
otaczający park wraz infrastrukturą towarzyszącą
(altany, ścieżki, aleja lipowa, miejsca postojowe, komunikacja wewnętrzna).

Cena wywoławcza wynosi: 16 500 000,00 zł
(słownie szesnaście  milionów pięćset tysięcy złotych)

Wadium w kwocie:  825 000,00 zł
(słownie osiemset dwadzieścia pięć  tysięcy złotych),
należy wpłacić 
przelewem na konto:

PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 
54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 
do dnia 30 stycznia 2024 r.

(liczy się data wpływu na konto bankowe UG )

Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej https://nieruchomosci.ug.edu.pl

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z zespołem pałacowo-parkowym  położonej w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie” zamieszczonym pod adresem: https://nieruchomosci.ug.edu.pl 
w zakładce „Leźno gmina Żukowo”,
należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 
31 stycznia 2024 r. do godz. 12:00
na adres:
Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk,
pok. 303 z dopiskiem
”Przetarg Pałac w Leźnie –„NIE OTWIERAĆ”.
Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 26hb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16) istnieje możliwość skorzystania z ulgi na zabytki.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:

  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia. 

Kontakt z właścicielem:

Uniwersytet Gdański
e-mail:nieruchomosci@ug.edu.pl  
telefon: +48 58 523 24 94Informacja o przetargu


Powierzchnia obiektu:
1973 m2
Powierzchnia działki:
5,2178 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Przetarg
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Nie
Telefon:
Tak
Internet:
Tak
Stan techniczny:
wysoki standard
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
tak
Ogrzewanie:
tak, kotłownia olejowa
Lokalizacja:
Leźno
gmina Żukowo
powiat kartuski województwo: pomorskie

Cena: 16 500 000 PLN


Tylko u nas

Reklama nieruchomości